Условия за връщане – 24home

Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от 24home.bg в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от 24home.bg.

Този срок започва да тече от датата на получаването на купения Продукт от Купувача или трето лице, различно от превозвача.

Клиентът следва да върне Стоката на адреса посочен от 24home.bg, като междувременно уведоми Продавача за това на info@24home.bg или на телефон 0898 615252.